אשדות יעקב

07.08.2018

מכבדים שוברים באוגוסט בתאריך 9-11/8 , 12-14/8 כנגד שני שוברי שחף בתוספת 100 ש"ח שתשולם בקיבוץ