למחזיקי שוברי תמר

29.05.2018

ניתן להשתמש בשני שוברי תמר במקום שובר חרוב אחד

באתרי אירוח המכבדים שובר חרוב