מלון ארנה שטרקמן

06.09.2017

נותרו חדרים אחרונים ליום שישי הקרוב 8.9 כנגד שובר רימון