מלון דיאנה חיפה

28.06.2018

מכבדים שוברים ללא תוספת בחודש יולי