מלון מטרופוליטן

16.07.2018

מכבדים שובר שחף/שחר/תמר  בתוספת 200 ש"ח – תשלום ישירות במלון בתאריכים הבאים:

1, 2, 8, 14, 19, 22, 23, 26-31 ביולי

1,  2,8,14,19,22,23,26-31 באוגוסט