מלון מרקיור

28.08.2017

מכבדים  שוברי שירוחן ביום כיפור ובסוכות, כולל חול המועד וחג שני.

כנגד שובר שחף/תמר/שחר