מלון סינט sea.net, תל אביב

28.08.2017

מכבדים  שובר שחף/תמר/שחר במהלך ראש השנה, מינימום שני לילות שובר לכל לילה.

מכבדים  שובר שחף/תמר/שחר במהלך חג סוכות וחול המועד.