מלון עין גדי

15.06.2017

מקבלים שוברים במהלך חודש יולי 2017 כנגד שובר רימון בימים א-ד