סדנת זוגיות במלון אמירי הגליל

06.08.2017

סדנת זוגיות במלון אמירי הגליל (כשרות מהדרין) בהנחיית יועץ נישואין (איגוד ינר)

האירוח באמצעות שובר גפן

לפרטים 053-8002003