פסח- רשימת אתרים המכבדים שוברי שירוחן

13.03.2018

מלון סינט-תל אביב

מכבד את שוברי שירוחן תמר /שחף בפסח