רשת אטלס

28.08.2017

במלונות סינימה, סנטר וארט פלוס מכבדים שובר תמר/שחף/שחר בתוספת 200 ש"ח לשובר