שובר תפוח

14.08.2017

שובר תפוח אירוח לזוג שני לילות בימים א-ד במספר חגים(התנאים מפורטים בכל אתר אירוח)