אנ"א תל-חי מכבד שוברי אגוז וארז באמצע שבוע בלבד במהלך חודש יולי

18.06.2020

אנ"א תל-חי מכבד שוברי אגוז וארז באמצע שבוע בלבד במהלך חודש יולי