כפר נופש תיירות עין זיוון מכבד שוברי שירוחן – טל' להזמנות 073-7576880

16.11.2020

כפר נופש תיירות עין זיוון מכבד שוברי שירוחן – טל' להזמנות 073-7576880

יש לבדוק את תנאי האירוח בעקבות הקורונה.