למזכרת בתיה מכבדים שוברים בחודש יולי

21.06.2020

למזכרת בתיה מכבדים שוברים בחודש יולי בתוספת מחיר ועל בסיס מקום פנוי