מושב קשת מכבד שוברים ביולי

21.06.2020

מושב קשת מכבד שוברי שירוחן בחודש יולי על בסיס מקום פנוי והקצאת חדרים באמצע שבוע בלבד.