מלון איביס ירושלים מכבד שוברי שירוחן

22.03.2021

מלון איביס ירושלים מכבד שוברי שירוחן

יש לבדוק אם מוגשת ארוחת בוקר ובתוספת מחיר