מלון אייל

24.06.2019

מכבדים שוברים שחף ותאנה  בחודש יולי בתוספת 200 ש"ח לשובר

טל' להזמנות 02-6231000