מלון כינר לציבור הדתי מכבד שוברי שירוחן באמצע שבוע בלבד – טל' להזמנות 04-6738822

16.11.2020

מלון כינר לציבור הדתי מכבד שוברי שירוחן באמצע שבוע בלבד. טל' להזמנות 04-6738822