מלון מונטיפיורי

24.06.2019

מכבדים שובר תמר או תאנה בחודש יולי בתוספת 200 ש"ח לשובר

טל' להזמנות 02-6221111