מלון נס עמים כיבוד שוברים בחודש יולי

21.06.2020

מלון נס עמים מכבד שוברי שירוחן בחודש יולי 2020  באמצעי שבוע (ימים א'-ד' כולל) ללא תוספת תשלום