מלון שערי ירושלים מכבד שובר ארז באמצע שבוע בלבד במהלך חודש יולי

18.06.2020

מלון שערי ירושלים מכבד שובר ארז באמצע שבוע בלבד במהלך חודש יולי