נופי גונן כיבוד שוברי שירוחן ביולי

23.06.2020

נופי גונן יכבדו שוברי שירוחן חרוב, תמר, שחף תאנה וארז בתוספת מחיר בימים א' עד ד'.