שוברים שתוקפם עד סוף דצמבר 2019 יהיו בתוקף עד 28.2.2020

05.11.2019