שובר תפוח חודש יולי

19.06.2019

כפר סאלד 04-6907183,חקוק בלב 1700550380,קיבוץ אפיק 04-6761240,איילון, גשר הזיו, מטולה ומלכיה 04-6883034

בית אלפא 04-6533026, קיבוץ מורן 04-6987310, שער הגולן 073-2151888 – יתר התנאים באתר שירוחן